Öğrenci Danışmanları

Unvanı Adı Soyadı Danışmanı
Olduğu Sınıf
Dahili Telefon Numarası e-posta adresi
Arş. Gör. Murat TOPAL 1.sınıf   mtopal@trabzon.edu.tr
Öğr. Gör. Özer SİLSÜPÜR 2. sınıf   ozersilsupur@trabzon.edu.tr
Arş. Gör. Dr.  İbrahim Ethem ERDİNÇ 3. ve 4.sınıf, mezunlar   ierdinç@trabzon.edu.tr