Hakkımızda

 
                                                     

Tarihçe:
Karadeniz Bölgesi’nin ilk iletişim fakültesi olma özelliğini taşıyan Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi, on dört yıllık geçmişi olan genç bir fakültedir. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ise bu fakültenin ilk bölümüdür. Bölümümüz, henüz genç olmasına rağmen uzman kadrosu aracılığıyla gerçekleştirdiği sektörel etkinliklerin yanı sıra ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı ödüllerle ülkemizde adını duyurmayı başarmıştır. Bölüm, tüm paydaşları ile çeşitli projeler üretmek ve alanında nitelikli iletişimciler yetiştirmek için sürekli çalışmaktadır.


Misyon:
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında yüksek kaliteli bilimsel içerik üretmek ve bu alanda uzman, yeterli entelektüel bilgi ve teknik donanıma sahip, etik ilkelerden asla ödün vermeyen, toplumsal duyarlılığa sahip iletişimciler yetiştirmek için sürekli çalışmak.

Vizyon:
Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında kaliteli bilimsel araştırma faaliyetleri yapmak, başarılı iletişim profesyonelleri yetiştirmek ve Türkiye'nin en iyi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümlerinden biri olmak.


Kariyer Olanakları:
Bu bölümden mezun olan öğrenciler, özel şirketlerin halkla ilişkiler ve reklam departmanlarında, tanıtım bürolarında, sivil toplum kuruluşlarında, reklam ajanslarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, medya yönetimi ve bilişim sektöründe, kamuoyu ve pazar araştırma şirketlerinde halkla ilişkiler uzmanı, stratejik iletişim koordinatörü, medya danışmanı, müşteri temsilcisi, medya planlayıcısı, reklam metin yazarı, yaratıcı yönetmen vb. olarak çalışabilir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Program Çıktıları:
 1. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık kuramlarını bilir.
 2. Etkili iletişimin unsurlarını bilir.
 3. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kampanyaları düzenler.
 4. Medya ile ilişkileri düzenler ve medya planlaması yapar.
 5. Yazılı ve görsel iletişimi ve araçlarını etkin olarak kullanarak ikna edici mesajlar oluşturur.
 6. Geleneksel ve yeni medya reklam kampanyalarını planlar ve yürütür.
 7. Halkla ilişkiler ve reklam alanlarında dijital ortamları ve sosyal medyayı kullanır.
 8. Mesleğinin dünyadaki gelişimini izler; yeniliklere adapte olur.
 9. Mesleğini yaparken evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere bağlı kalmaya özen gösterir.
Lisansüstü Eğitim:
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yüksek Lisans Programı


Misyon:
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yüksek Lisans Programı, etik kuralları benimseyen, bireysel ve sosyal sorumluluklarının bilinciyle davranan, eleştirel düşünebilen, topluma katkı sağlamaya yönelik ulusal ve uluslararası projeler üretebilen, liderlik niteliklerine sahip, iletişim alanında gelişmelere öncülük edebilecek nitelikli iletişim uzmanları ve geleceğin akademisyenlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Vizyon:
Halkla ilişkiler ve Reklam alanında verdiği eğitim, öğretimle ve gerçekleştirdiği projelerle hem ulusal hem de uluslararası alanda söz sahibi bir program olmaktır.


Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yüksek Lisans Program Çıktıları
Bu programdan mezun olan bir öğrenci;
 1. Alana ilişkin bilgilerini güncellemek adına bağımsız çalışmalar yürütür.      
 2. Alanı ile ilgili uzmanlık düzeyinde araştırma yöntemleri bilgisine sahiptir.   
 3. Alanı ile ilgili nicel ve nitel araştırma yöntemlerini ileri düzeyde kullanır.
 4. Çalışmalarını bağımsız ve ekip üyesi olarak yürütür.
 5. Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını nitel ve nicel veriler ile destekleyerek alanındaki ve dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 6. Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.      
 7. Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygular, bilimsel ve toplumsal katkı için kullanır.

Kariyer Olanakları:
Bu bölümden mezun olan öğrenciler, bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışabilir, gerek halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında gerekse bu alanla ilişkili diğer bilim dallarındadoktora yaparak bir bilim insanı olabilir. Bununla birlikte; özel şirketlerin halkla ilişkiler ve reklam departmanlarında, tanıtım bürolarında, sivil toplum kuruluşlarında, reklam ajanslarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, medya yönetimi ve bilişim sektöründe, kamuoyu ve pazar araştırma şirketlerinde halkla ilişkiler uzmanı, stratejik iletişim koordinatörü, medya danışmanı, medya planlayıcısı, reklam metin yazarı, yaratıcı yönetmen vb. olarak çalışabilir.